IT Master Class IV

 

През изминалата 2016-2017 учебна година бе реализирано четвърто по ред издание на проект „IT Мастър клас”. В проекта участваха 15 студенти от специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Реализирането на проект „Мастър клас“ се осъществява всяка година със съдействието на партньорски ИТ компании от Варна и страната. Като крайна цел на проекта е студентите участници да придобият знания и умения в сферата на софтуерния инженеринг в дълбочина. Голям процент от темите не се засягат на занятия в учебната програма на специалностите.

През учебната година бяха проведени общо 10 срещи, на които гост-лектори от бизнеса засягаха теми пред студентите, свързани с информационната сигурност, защита и безопасност на компютърни системи и приложения. В резултат от проведеното обучение, студентите придобиха практически умения, които бяха приложени в информационното обезпечаване на системите в Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) в ИУ-Варна. Това допринесе за засилване сигурността на уеб-базираните системи, поддържани от ЦИПНИКТ и гарантира значителен успех.