За проекта

През 2013 г. в Икономически университет – Варна стартира проект „IT Мастър клас“, иницииран и изпълняван от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии.

Проектът е първи по рода си в Университета, насочен е изцяло към студенти от 3-ти и 4-ти курс на специалностите „Информатика“ и „БИС“ и цели създаване на нови възможности за професионално и кариерно израстване на студенти с доказан потенциал и амбиции за развитие в сферата на IT.

Другата цел на проекта е изграждане на среда за реално партниране между бизнес и образование с активно участие на студенти в бизнес-инициативи, разработване на проекти, обмен на знания и утвърдени практики и пр.

IT Мастър клас прилага нов образователен  модел, в който активна роля има бизнесът. Замисълът на проекта е да се селектират изявени студенти от профилиращите специалности „Информатика“ и „БИС“, с които в рамките на една година да работя само водещи специалисти и мениджъри от IT бизнеса, като по този начин се развият традиционните форми на обучение и се изгради нов тип релации между завършващите млади специалисти и техните бъдещи работодатели.