Здравейте и добре дошли!

Проектът IT Master Class е създаден по идея на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) и катедра “Информатика” към Икономически университет – Варна.

Идеята на проекта е да даде възможност на най-добрите студентите от специалности “Информатика” и “Бизнес информационни системи” да работят по реални практически задачи под ръководството на изявени софтуерни специалисти от практиката.

Ако и Вие имате желаете да се включите като участник в проекта, моля попълнете формата за кандидатстване.