Здравейте и добре дошли!

Проектът IT Master Class е създаден по идея на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) и катедра “Информатика” към Икономически университет – Варна.

Идеята на проекта е да даде възможност на най-добрите студентите от специалности “Информатика” и “Бизнес информационни системи” да работят по реални практически задачи под ръководството на изявени софтуерни специалисти от практиката.

Първото издание на проекта стартира през октомври 2013 година със селекция на 15 студенти от над 40 номинирани. В продължение на една учебна година студентите имаха занятия на теми, свързани със софтуерния инженеринг от гост-лектори, мениджъри на водещи софтуерни компании, сред които Flat Rock Technology, 411 Marketing, Web Venture Ltd., Ентегра ООД и други. Конкретен резултат от това издание на проекта е разработеното мобилно приложение за проверка на учебното разписание – University Pocket Schedule (UPS).  Повече информация за първото издание на проекта може да откриете тук.

Второто издание на проекта започна в края на октомври 2014 година. В продължение на една учебна година студентите имаха занятия на различни теми от изявени специалисти от практиката. От номинирани над 50 студенти, участие взеха 18 от най-изявените от тях. Те бяха разделени в два екипа – единият имаше за задача да създаде информационен сайт за проекта, а другият – електронна книжарница, подпомагаща работата на тази в университета. Повече информация за него може да откриете тук.

Третото издание на IT Master Class постави началото си през ноември месец 2015 година. Участие взеха 15 талантливи студенти, които усвоиха нов програмен инструментариум за създаване на Oracle бази данни и приложения. Партньори в реализирането на IT Master Class 3 бяха отдела по Business Intelligence на  Societe Generale Expressbank и ИТ компаниите  iCard и 411 Marketing. Повече информация за третото издание може да откриете тук.

Четвъртото издание на IT Master class стартира през ноември месец 2016 година. В него взеха участие 14 талантливи студенти, като бяха проведени общо 10 срещи с гост-лектори от бизнеса. Голяма част от темите засегнаха информационната сигурност, защита и безопасност на компютърните системи и приложения. Повече информация за четвъртото издание може да откриете тук.

Петото издание на IT Master class започна през 2017 година, като в него взеха участие 18 студенти. В продължение на една учебна година бяха проведени общо 15 срещи, на които бяха засегнати теми свързани с  Big Data, Blockchain и Cloud Computing. Партньори в реализирането на IT Master class 5 бяха IT компаниите ADASTRA, iCard, Outsourcing to Bulgaria и Bulgarian Entrepreneurship Center (BEC). Повече информация за изданието може да откриете тук.

Ако и Вие имате желаете да се включите като участник в проекта, моля попълнете формата за кандидатстване.