През 2017-2018 учебна година се проведе пето издание на проект „IT Мастър клас”. В проекта участваха 18 студенти от специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Реализирането на проект „Мастър клас“ се осъществява всяка година със съдействието на партньорски ИТ компании от Варна и страната. Като крайна цел на проекта е студентите участници да придобият знания и умения в сферата на софтуерния инженеринг в дълбочина. Голям процент от темите не се засягат на занятия в учебната програма на специалностите.

През учебната година бяха проведени общо 15 срещи, на които гост-лектори от бизнеса засягаха теми пред студентите, свързани с Big Data, Blockchain и Cloud Computing. Целта от работата на студентите в “ИТ Мастър клас 5” беше усвояване на технологии и нов програмен инструментариум за създаване на приложения в посочените области.

Два дни след честването на 98-годишнината на Икономически университет – Варна, на 17 май 2018 г., ЦИПНИКТ и катедра “Информатика” отбелязаха събитие по завършване на “IT Мастър клас 5”. Събитието се проведе на специално тържество в Зала 1, на което Ректора на университета връчи сертификати на участниците в проекта и грамоти на представители на фирмите партньори в петото издание на проект “мастър клас” – ADASTRA, iCard, Outsourcing to Bulgaria и Bulgarian Entrepreneurship Center (BEC).

Една от мисиите на “IT Мастър клас” е  съпровождане на участниците в бъдеща им професионална реализация. Във връзка с това, интересен факт е, че всяка година около 80% от студентите в проекта откриват професионалното си поприще в ИТ компании, партньори на ЦИПНИКТ и катедра “Информатика”. Тази година, 13 от общо 18 студенти, участници в “IT Мастър клас” са поканени на работа и/или стаж в софтуерни фирми.

Участници в проекта:

1. Никол Евгениева Панайотова ИНФ 2
2. Даниел Пламенов Франгов ИНФ 2
3. Явор Цветанов Желязков ИНФ 2
4. Александър Петков ИНФ 3
5. Денислав Йорданов Тодоров ИНФ 3
6. Мартин Димитров ИНФ 3
7. Радослав Шчепан Ошяк ИНФ 3
8. Теодора Павлова ИНФ 3
9. Христо Ивелинов Иванов ИНФ 3
10. Денис Кемал Зекирия БИС 3
11. Ивайло Димитров Димитров БИС 3
12. Павлина Руменова Гаргова БИС 3
13. Емилия Здравкова Станчева ИНФ 4
14. Йордан Иванов Йорданов ИНФ 4
15. Ивалина Христова БИС 4
16. Планимира Б. Христова БИС 4
17. Кристиан Емилов Кръстев БИС 4
18. Сияна Живкова Желязкова БИС 4