През 2016-2017 учебна година бе реализирано четвърто по ред издание на проект „IT Мастър клас”. В проекта участваха 14 студенти от специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Реализирането на проект „Мастър клас“ се осъществява всяка година със съдействието на партньорски ИТ компании от Варна и страната. Като крайна цел на проекта е студентите участници да придобият знания и умения в сферата на софтуерния инженеринг в дълбочина. Голям процент от темите не се засягат на занятия в учебната програма на специалностите.

През учебната година бяха проведени общо 10 срещи, на които гост-лектори от бизнеса засягаха теми пред студентите, свързани с информационната сигурност, защита и безопасност на компютърни системи и приложения. В резултат от проведеното обучение, студентите придобиха практически умения, които бяха приложени в информационното обезпечаване на системите в Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) в ИУ-Варна. Това допринесе за засилване сигурността на уеб-базираните системи, поддържани от ЦИПНИКТ и гарантира значителен успех.

Участници в проекта:

 1. Иван Тодоров Стоянов ИНФ 4 курс
 2. Кристиян Веселинов Василев ИНФ      4 курс
 3. Любомира Бориславова Данова ИНФ      4 курс
 4. Георги Веселинов Бичев ИНФ      4 курс
 5. Даниела Цанкова Зидарова  ИНФ      4 курс
 6. Станимир Стефанов Тенев БИС       4 курс
 7. Йосиф Антонов Петров БИС       4 курс
 8. Ивайло Красимиров Николов БИС       4 курс
 9. Николай Хрисимов Петров БИС       4 курс
 10. Емилия Здравкова Станчева ИНФ      3 курс
 11. Йордан Иванов Йорданов ИНФ      3 курс
 12. Дариана Стефанова Велкова ИНФ 3 курс
 13. Александър Веселинов Петков ИНФ      2 курс
 14. Станислав Димчев Диамандиев ИНФ      2 курс

Master class IV

Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV
Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV Master class IV