1. Алекс Керай, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 2. Александър Желев, 4 курс, Информатика и компютърни науки
 3. Александър Рашков, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 4. Ана Черкасова, 4 курс,Информатика и компютърни науки
 5. Борислав Колев, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 6. Вадим Драганов, 3 курс, Информатика и компютърни науки
 7. Виктор Николов, 3 курс, Информатика и компютърни науки
 8. Деница Петкова , 5 курс, Мобилни и уеб технологии
 9. Десислава Димитрова, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 10. Ерсин Хюсеин, 5 курс, Мобилни и уеб технологии
 11. Ива Стоянова, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 12. Иван Саръбеев, 5 курс, Мобилни и уеб технологии
 13. Илиян Георгиев, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 14. Силви Райчева, 5 курс, Мобилни и уеб технологии
 15. Силвия Момчева, 3 курс, Информатика и компютърни науки
 16. Синем Салим, 3 курс, Информатика и компютърни науки
 17. Стефан Стоилов, 2 курс, Дигитални технологии в бизнеса
 18. Теодора Миндизова, 2 курс, Мобилни и уеб технологии