IT Мастер клас 6

През 2018-2019 учебна година се проведе шесто издание на проект „IT Мастър клас”. В проекта участваха 18 студенти от специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Реализирането на проект „Мастър клас“ се осъществява всяка година със съдействието на партньорски ИТ компании от Варна и страната. Като крайна цел на проекта е студентите участници да придобият знания и умения в сферата на софтуерния инженеринг, да се запознаят с бъдещи работодатели и навлязат в дейността на компаниите в сферата. Голям процент от темите не се засягат на занятия в учебната програма на специалностите.

Мастър класът тази година се сблъска с предприемачески бизнес дух, ИТ инструменатиум на „гребена на вълната“, заливаща  информационно-технологичния бизнес свят и проговори на език с изкуствен интелект, който чертае бъдещето на цивилизацията, с пртньорското съдействие на лидери в софтуерния инжинеринг.

/ас. докт. Петя Петрова, Ръководител проект/

През учебната година бяха проведени общо 12 срещи, на които гост-лектори от бизнеса засягаха теми пред студентите, свързани с Design Patterns, Blockchain, Cloud Computing, BigData, AI. Целта от работата на студентите в “ИТ Мастър клас 6” беше усвояване на технологии и нов програмен инструментариум за създаване на приложения в посочените области.

По време на проекта, студентите се включиха и в Workshop, представен от Nemetschek Bulgaria. Всеки от тях влезе в ролата на специалист в реализацията на един софтуерен проект – Бизнес анализатор, QA специалист, UX дизайнер, Project Manager или Support инженер.

Съби Ангелов

Водещият Съби Ангелов разказа за всяка от тези длъжности в ИТ бизнеса, представи предизвикателствата на всяка роля, накара студентите да се сблъскат с тях като „влязат в чуждите обувки“ и разкри силата на комуникацията между отделните роли, благодарение на ситуациите, в които попаднаха участниците.

Ден след честването на 99-годишнина на Икономически университет – Варна, на 16 май 2019 г., ЦИПНИКТ и катедра “Информатика” отбелязаха събитие по завършване на “IT Мастър клас 6”. Събитието се проведе на специално тържество в Зала 1, на което Ректора на университета връчи сертификати на участниците в проекта и грамоти на представители на фирмите партньори в петото издание на проект “мастър клас” – DXC Technology, CryptoVarna, AltScale, Flat Rock Technology, Nemetschek, Adastra, MentorMate, ЦИПНИКТ.

Една от мисиите на “IT Мастър клас” е  съпровождане на участниците в бъдеща им професионална реализация. Във връзка с това, интересен факт е, че всяка година около 80% от студентите в проекта откриват професионалното си поприще в ИТ компании, партньори на ЦИПНИКТ и катедра “Информатика”. Тази година, 14 от общо 18 студенти, участници в “IT Мастър клас” са поканени на работа и/или стаж в софтуерни фирми.

Участници в проекта:

 1. Димитър Иванов ИНФ. 2
 2. Ивелина Вълкова ИНФ. 2
 3. Йоанна Георгиева ИНФ. 2
 4. Любослав Александров ИНФ. 2
 5. Снежина Томова ИНФ. 2
 6. Даниел Франгов ИНФ. 3
 7. Ирена Николова БИС 3
 8. Симеон Николов БИС 3
 9. Абир Яхя Ал-Шишани ИНФ. 4
 10. Александър Петков ИНФ. 4
 11. Ренета Димитрова ИНФ. 4
 12. Станислав Николов ИНФ. 4
 13. Теодора Павлова ИНФ. 4
 14. Антон Петров БИС 4
 15. Денис Зекирия БИС 4
 16. Жанета Димова БИС 4
 17. Ивайло Димитров БИС 4
 18. Явор Евстатиев БИС 4