1. Александър Дончев, 1 курс, Информатика и компютърни науки
 2. Борис Пуйевски, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 3. Виктория Велчева, 2 курс, Мобилни и уеб технологии
 4. Георги Йорданов, 1 курс,Информатика и компютърни науки
 5. Георги Петров, 6 курс, Мобилни и уеб технологии – ДНДО
 6. Диана Симеонова, 2 курс, Мобилни и уеб технологии
 7. Марио Великов, 2 курс, Информатика и компютърни науки
 8. Мартин Дойнов, 3курс, Информатика и компютърни науки
 9. Мирям Исмаил, 3 курс, Информатика и компютърни науки
 10. Никола Николов, 2 курс, Мобилни и уеб технологии
 11. Ния Димитрова, 2 курс, Мобилни и уеб технологии
 12. Силвия Момчева, 4 курс, Информатика и компютърни науки
 13. Симона Матеева, 6 курс, Мобилни и уеб технологии – ДНДО