Master class I

Проектът е подкрепен от повече от 10 софтуерни компании. В продължение на една учебна година, през 2013 – 2014 учебна година, всяка сряда в края на работния ден студентите от IT Мастер клас имаха  занятия по теми от софтуерния инжинеринг. За лектори бяха поканени мениджъри на водещи софтуерни компании във Варна, сред които: „Flat Rock Technology“, „411 Marketing“, „Web Venture ltd.“, „Ентегра ЕООД“. Крайна цел от работата на студентите беше усвояване на технологии и нов програмен инструментариум за създаване на мобилни приложения, а като конкретен резултат – разработка на реално действащо мобилно приложение за учебното разписание – University Pocket Schedule (UPS). Приложението бе разработено на платформата APPBuilder, което партньорите ни от  „Telerik“ предоставиха с едногодишен абонамент за всеки един участник в IT мастер клас.

Ден след честването на 94-годишнината на Икономически университет – Варна, на 15 май 2014 г. на студентите бяха връчени сертификати за успешно завършване на проект „IT Мастер клас 2013-2014“, а на гост-лекторите – почетни грамоти за принос към създаването и реализацията на проекта.

Резултатите от проекта са:

  1. Разработено мобилно приложение за достъп до учебното разписание и информацията за събитията в университета, което може да бъде предоставено за свободно ползване от началото на новата учебна година;
  2. Първите три места в класирането на прегледа на студентската научна дейност са заети от участници в „IT мастер клас“ (Първо място – Веселин Братанов, Второ място – Иван Иванов, Трето място – Екип: Йордан Енев, Калоян Косев, Надежда Серафимова, Христо Ефтимов);
  3. 12 от общо 15 студенти, завършили IT мастер клас вече са поканени на работа в софтуерни фирми.
  4. Двама от участниците в проекта – Йордан Енев и Надежда Серафимова станаха лауреати на Фонда за подпомагане на талантливи студенти и получиха финансови награди.
  5. Трети участник – Росица Николова бе номинирана с парична награда от фирма HUAWEI – Китай и 14-дневен стаж в техния университет.

Участници:

  1. Йордан Енев – 4 курс БИС
  2. Калоян Косев – 4 курс БИС
  3. Надежда Серафимова – 4 курс БИС
  4. Христо Ефтимов – 4 курс БИС
  5. Веселин Братанов – 4 курс ИНФ
  6. Стефан Стефанов – 4 курс БИС
  7. Тинко Добрев – 4 курс БИС
  8. Красен Христов – 4 курс ИНФ
  9. Ясен Грозев – 4 курс БИС
  10. Петко Андреев – 4 курс БИС
  11. Анелия Червенска – 3 курс БИС
  12. Росица Николова – 3 курс ИНФ
  13. Петьо Пивчев – 3 курс ИНФ
  14. Жеко Христов – 3 курс ИНФ
  15. Иван Иванов – 3 курс ИНФ