Master class I

Проектът е подкрепен от повече от 10 софтуерни компании. В продължение на една учебна година, през 2013 – 2014 учебна година, всяка сряда в края на работния ден студентите от IT Мастер клас имаха  занятия по теми от софтуерния инжинеринг. За лектори бяха поканени мениджъри на водещи софтуерни компании във Варна, сред които: „Flat Rock Technology“, „411 Marketing“, „Web Venture ltd.“, „Ентегра ЕООД“. Крайна цел от работата на студентите беше усвояване на технологии и нов програмен инструментариум за създаване на мобилни приложения, а като конкретен резултат – разработка на реално действащо мобилно приложение за учебното разписание – University Pocket Schedule (UPS). Приложението бе разработено на платформата APPBuilder, което партньорите ни от  „Telerik“ предоставиха с едногодишен абонамент за всеки един участник в IT мастер клас.

Ден след честването на 94-годишнината на Икономически университет – Варна, на 15 май 2014 г. на студентите бяха връчени сертификати за успешно завършване на проект „IT Мастер клас 2013-2014“, а на гост-лекторите – почетни грамоти за принос към създаването и реализацията на проекта.

Резултатите от проекта са:

 1. Разработено мобилно приложение за достъп до учебното разписание и информацията за събитията в университета, което може да бъде предоставено за свободно ползване от началото на новата учебна година;
 2. Първите три места в класирането на прегледа на студентската научна дейност са заети от участници в „IT мастер клас“ (Първо място – Веселин Братанов, Второ място – Иван Иванов, Трето място – Екип: Йордан Енев, Калоян Косев, Надежда Серафимова, Христо Ефтимов);
 3. 12 от общо 15 студенти, завършили IT мастер клас вече са поканени на работа в софтуерни фирми.
 4. Двама от участниците в проекта – Йордан Енев и Надежда Серафимова станаха лауреати на Фонда за подпомагане на талантливи студенти и получиха финансови награди.
 5. Трети участник – Росица Николова бе номинирана с парична награда от фирма HUAWEI – Китай и 14-дневен стаж в техния университет.

Участници:

 1. Йордан Енев – 4 курс БИС
 2. Калоян Косев – 4 курс БИС
 3. Надежда Серафимова – 4 курс БИС
 4. Христо Ефтимов – 4 курс БИС
 5. Веселин Братанов – 4 курс ИНФ
 6. Стефан Стефанов – 4 курс БИС
 7. Тинко Добрев – 4 курс БИС
 8. Красен Христов – 4 курс ИНФ
 9. Ясен Грозев – 4 курс БИС
 10. Петко Андреев – 4 курс БИС
 11. Анелия Червенска – 3 курс БИС
 12. Росица Николова – 3 курс ИНФ
 13. Петьо Пивчев – 3 курс ИНФ
 14. Жеко Христов – 3 курс ИНФ
 15. Иван Иванов – 3 курс ИНФ
IMG_2675
IMG_2674
IMG_2673
IMG_2680
IMG_2678
IMG_2676
IMG_2679
IMG_2681
IMG_2686
IMG_2684
IMG_2685
IMG_2682
IMG_2688
IMG_2683
IMG_2689
IMG_2687
IMG_2690
IMG_2693
IMG_2692
IMG_2691
IMG_2697
IMG_2695
IMG_2696
IMG_2694
IMG_2698
IMG_2699
IMG_2700
IMG_2701
IMG_2702
IMG_2706
IMG_2705
IMG_2709
IMG_2710
IMG_2708
IMG_2711
IMG_2712
IMG_2713
IMG_2714
IMG_2716
IMG_2717
IMG_2715
IMG_2719
IMG_2718
IMG_2720
IMG_2721
IMG_2724
IMG_2722
IMG_2723
IMG_2725
IMG_2726
IMG_2728
IMG_2727
IMG_2729
IMG_2731
IMG_2732
IMG_2733
IMG_2730
IMG_2734
IMG_2735
IMG_2737
IMG_2736
IMG_2738
IMG_2739
IMG_2741
IMG_2740
IMG_2743
IMG_2742
IMG_2744
IMG_2745
IMG_2746
IMG_2747
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...