През 2016-2017 учебна година бе реализирано четвърто по ред издание на проект „IT Мастър клас”. В проекта участваха 14 студенти от специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. Реализирането на проект „Мастър клас“ се осъществява всяка година със съдействието на партньорски ИТ компании от Варна и страната. Като крайна цел на проекта е студентите участници да придобият знания и умения в сферата на софтуерния инженеринг в дълбочина. Голям процент от темите не се засягат на занятия в учебната програма на специалностите.

През учебната година бяха проведени общо 10 срещи, на които гост-лектори от бизнеса засягаха теми пред студентите, свързани с информационната сигурност, защита и безопасност на компютърни системи и приложения. В резултат от проведеното обучение, студентите придобиха практически умения, които бяха приложени в информационното обезпечаване на системите в Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) в ИУ-Варна. Това допринесе за засилване сигурността на уеб-базираните системи, поддържани от ЦИПНИКТ и гарантира значителен успех.

Участници в проекта:

 1. Иван Тодоров Стоянов ИНФ 4 курс
 2. Кристиян Веселинов Василев ИНФ      4 курс
 3. Любомира Бориславова Данова ИНФ      4 курс
 4. Георги Веселинов Бичев ИНФ      4 курс
 5. Даниела Цанкова Зидарова  ИНФ      4 курс
 6. Станимир Стефанов Тенев БИС       4 курс
 7. Йосиф Антонов Петров БИС       4 курс
 8. Ивайло Красимиров Николов БИС       4 курс
 9. Николай Хрисимов Петров БИС       4 курс
 10. Емилия Здравкова Станчева ИНФ      3 курс
 11. Йордан Иванов Йорданов ИНФ      3 курс
 12. Дариана Стефанова Велкова ИНФ 3 курс
 13. Александър Веселинов Петков ИНФ      2 курс
 14. Станислав Димчев Диамандиев ИНФ      2 курс

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mclass/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 17

Master class IV